Olümpiasümboolika kasutamine

Olümpiarõngad ja nende kasutamine

Olümpiarõngad kuuluvad eksklusiivselt Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK). See on kaubamärk, mis on kaitstud üle kogu maailma. Olümpiarõngaid tohib kasutada ainult ROK-i kirjalikul nõusolekul.

ROK-i kirjaliku nõusoleku taotlemiseks saatke e-kiri aadressile legal@olympic.org. Taotlus peab olema inglis- või prantsuskeelne ning sisaldama järgmist informatsiooni:
 • Taotluse esitaja nimi, tüüp (näiteks: organisatsioon, ettevõte, muuseum, eraisik jne), aadress, telefon, e-posti aadress;
 • Kirjeldus, millise materjaliga on tegu (tekst, pilt või video);
 • Kirjeldus, kuidas materjale soovitakse kasutada (isiklikuks otstarbeks (no broadcasting), õppematerjalina, näitusel, produktsioon/broadcasting vms).

Olümpiamängudega seonduvate kaubamärkide, sümbolite ja sõnaühendite kasutamine

ROK-ile kuuluvad eksklusiivselt kõik järgmised õigused:
 1. kaubamärgid: olümpiarõngad, olümpiamängude embleemid ja piktogrammid*
 2. olümpia sümbolid: olümpiatõrvik, olümpiahümn, olümpiatuli, olümpia moto "citius, altius, fortius" *
 3. sõnaühendid “Olympic”, “Olympiad”, “Olympic Games”, “PyeongChang 2018", "Tokyo 2020” ja nende sõnaühendite tõlked*
* Loetelu ei ole lõplik. Kõigi ROK-i omandis olevate ja õigustega kaetud materjalide saamiseks pöörduge ROK-i poole legal@olympic.org

Ülaltoodud kaubamärkide, sümbolite ja sõnaühendite kasutamine mistahes ajal mistahes reklaamides on keelatud, kui ei ole antud eriluba ROK-i täitevkomitee poolt. Eriluba on antud ROK-i TOP partneritele, olümpiamängude toetajatele, ametlikele broadcasteritele ja rahvusliku olümpiakomitee toetajatele.

Lisainfo: Olympic Charter, Chapter 1, Rules 7-14 and its Bye-law

Olümpiamängude sümboolika kasutamine PyeongChang 2018 OM-i näitel

Eksklusiivsed ROK-i omandid on:

 • PyeongChang 2018 olümpiamängude logo,
 • sõnaühendid "PyeongChang 2018" ja "2018 PyeongChang",
 • olümpiamängudeks loodud kõikvõimalikud disainielemendid, sloganid, muusika jt sümbolid (logod, maskotid, tõrvik, medalid, diplomid, laulud, piktogrammid, olümpiamängude lipp, olümpia lipp, olümpiamündid ja -margid, ametlikud publikatsioonid, plakatid, riiete disain jne). 
Kõik need kaubamärgid, sümbolid jne on kaitstud üle kogu maailma. Olümpiamängude logo jt õigustega kaitstud märke ja sõnaühendeid tohib kasutada ainult ROK-i ja/või olümpiamängude korralduskomitee kirjalikul nõusolekul.

Reeglite ülevaade: https://brandapproval.pyeongchang2018.com/en/brp/use/view/useIntroduce

Eesti Olümpiakomitee logo ja selle kasutamine

Eesti Olümpiakomitee logo kuulub eksklusiivselt Eesti Olümpiakomiteele (EOK). See on kaubamärk, mis on kaitstud Eesti territooriumil. Eesti Olümpiakomitee logo tohib kasutada ainult EOK kirjalikul nõusolekul.

EOK kirjaliku nõusoleku taotlemiseks saatke e-kiri aadressile eok@eok.ee. Taotlus peab sisaldama järgmist informatsiooni:
 • Taotluse esitaja nimi, tüüp (näiteks: organisatsioon, ettevõte, muuseum, eraisik jne), aadress, telefon, e-posti aadress;
 • Kirjeldus, millise materjaliga on tegu (tekst, pilt või video);
 • Kirjeldus, kuidas materjale soovitakse kasutada (isiklikuks otstarbeks (no broadcasting), õppematerjalina, näitusel, produktsioon/broadcasting vms).

Sportlaste kasutamine reklaamides ja kommunikatsioonis

Olümpiaharta reegel 40 (Rule 40) keelab sportlaste ja teiste olümpiale akrediteeritud isikute isikut, nime, pilti, videot jne kasutada mistahes reklaamides või kommunikatsioonis (olenemata kommunikatsioonikanalist – tele, raadio, välimeedia, print, veeb, sotsiaalmeedia jne). Selle reegli rikkumisel võib sportlase olümpiamängudelt diskvalifitseerida.

PyeongChang 2018 taliolümpial kehtib Rule40 kogu olümpiaperioodi (9.-25. veebruar) ning lisaks kokku 7 päeva enne ja 7 päeva pärast olümpiamänge. Noorte olümpiamängudel Buenos Aireses 2018 kehtib Rule40 2. oktoobrist kuni 20. oktoobrini (k.a.) 2018.

ROK lubab alljärgnevaid erandeid:
 • ROKi TOP partnerid, PyeongChang 2018 olümpiamängude toetajad ja ametlikud broadcasterid võivad kasutada olümpiakoondise liikmeid oma reklaamides.
 • Rahvusliku olümpiakomitee toetajad võivad kasutada olümpiakoondise liikmeid oma reklaamides, juhul kui reklaamid jäävad riigi piiridesse.

Olümpiasümboolika kasutamine ajakirjanduslikel eesmärkidel

Olümpiasümboolika kasutamine ajakirjanduses on lubatud vaid juhul, kui materjal ei sisalda reklaami. Täpsemate reeglitega saab tutvuda siit.