Olümpiaettevalmistustoetused

Olümpiaettevalmistuse toetuste eesmärk on tagada olümpiamängude koondisesse nimetatud või sinna pürgivatele tippsportlastele treeningettevalmistuse kulude katmine (sh tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavad toetused), olümpiamängudeks ettevalmistust juhtivate treenerite kindlustamine töötasuga ja meditsiinilise teenindamise süsteemi ning antidopingualase tegevuse toimimine.

Eesti Olümpiakomitee tagab olümpiaettevalmistuse Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja Eesti Olümpiakomitee omavahendite abil, hasartmängumaksust laekuvate vahendite ja riigieelarveliste toetuste abil.

Kuni 2018. aasta taliolümpiani on suve- ja taliolümpiamängude ettevalmistuse toetusprogrammides erinevusi. Suvealadel kehtivad uued toetuspõhimõtted käesoleva olümpiatsükli algusest - 2016. aasta septembrist, talialadel jäävad varasemad toetuse põhimõtted kehtima PyeongChangi olümpiamängude lõpuni.

Suveolümpiaalade toetusprogramm

Toetussüsteemi aluseks on sportlaste uuenenud tasemejaotus, fikseeritud kuu- ja aastatoetuste mahud varasema koefitsiendipõhise süsteemi asemel ning spordialade peatreenerite toetamise asemel sportlaste individuaalsete treenerite toetamine.

Sportlased saavad toetust vastavalt tasemele, mille määravad saavutatud tulemused (summad ühes kuus)*:
 • A-tase
OM ja MM 1. koht: palgafond* 4000 EUR ja ettevalmistustoetus 2200 EUR
OM ja MM 2.-3. koht, EM 1. koht: palgafond* 2500 EUR ja ettevalmistustoetus 2200 EUR
 • B-tase
OM 4.-10. koht, MM 4.-8. koht, EM 2.-3. koht: palgafond* 1600 EUR ja ettevalmistustoetus 1400 EUR
 • C-tase
OM kandidaadid: ettevalmistustoetus 500 EUR
NB! Alates 1. jaanuarist 2018 on C-taseme ettevalmistustoetus 600 eurot kuus.

* NB! Tegu on palgafondiga, millest vastavalt Eesti Vabariigi töölepinguseadusele arvestatakse maha tööandja makstavad ja kinni peetavad maksud ja maksed (sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse) ning töötaja makstavad ja kinni peetavad maksud ja maksed (tulumaks, töötaja töötuskindlustusmakse, kogumispensioni II sammas). Palga maksmiseks peab alaliit sõlmima sportlasega töölepingu.

* Kaitsejõudude palgal olevate sportlaste palgafondist lahutatakse 500 EUR.

A ja B tasemel saavutatud tulemused kehtivad kaks jooksvat aastat. C-taseme sportlaste nimekirja kinnitab EOK tippspordikomisjon üheks aastaks.

Kui A või B kategooria sportlane loobub tippspordist, säilib tema palk ja spordialaliidu ettevalmistusraha 12 kuuks.

Sportlaste treenerite toetused

Olümpiaettevalmistusprogrammi kuuluvate sportlaste individuaaltreenereid toetatakse alates 2017. aasta septembrist vastavalt treenitava sportlase toetustasemele:
 • A-taseme sportlase treeneri igakuine toetus 1500 eurot,
 • B-taseme sportlase treeneri igakuine toetus 1200 eurot,
 • C-taseme sportlaste treenerite hulgast teeb EOK tippspordikomisjon valiku, kes hakkavad saama igakuist toetust 600 eurot. 

Taliolümpiaalade toetusprogramm

Kuni 2018. aasta taliolümpiamängude lõpuni saavad sportlased toetust vastavalt tasemele, mille määravad saavutatud tulemused (summad ühes kuus)*:
 • A-tase
OM 1.-3. koht; MM ja EM 1. koht: palgafond 1920-2250 EUR* ja ettevalmistustoetus 1067 / 1867 / 2400 / 2667 EUR (summad vastavalt 4 / 3 / 2 / 1 aastat enne olümpiamänge)
Kaitseväe palgal olevate A-taseme sportlaste palgafond on väiksem
 • B-tase
OM 4.-6. koht; MM ja EM 2.-3. koht: palgafond 1420 EUR ja ettevalmistustoetus 853 / 1493 / 1920 / 2133 EUR (summad vastavalt 4 / 3 / 2 / 1 aastat enne olümpiamänge)
 • C-tase
OM 7.-12. koht; MM 4.-8. koht; EM 4. koht; Universiaad 1. koht: palgafond 871 EUR ja ettevalmistustoetus 533 / 933 / 1200 / 1333 EUR (summad vastavalt 4 / 3 / 2 / 1 aastat enne olümpiamänge)
 • D+ tase
A, B, C tasemele mitte vastavad sportlased, kes on eelolevatele olümpiamängudele individuaalse osaluse taganud: ettevalmistustoetus 1333 EUR
 • D-tase
Olümpiakoondise kandidaadid, kellel on tulemuste alusel eeldus kvalifitseeruda olümpiale: ettevalmistustoetus 320 / 560 / 720 / 800 EUR (summad vastavalt 4 / 3 / 2 / 1 aastat enne olümpiamänge)